> Schijfbeheer > MBR VS GPT | Wat is het verschil en welke is beter

MBR VS GPT | Wat is het verschil en welke is beter

Inhoudsopgave

author | Schijfbeheer | 2024-04-11

Samenvatting:

MBR en GPT zijn twee standaarden voor een schijflay-out. Elke kent zijn eigen voor- en nadelen. Door de structuur en technische specificaties te leren begrijpen, kunt u erachter komen welk partitieschema het best werkt voor uw huidige schijf en computer.

Gratis Download 

Windows 11/10/8/7100% veilig

MBR en GPT zijn beide twee populaire partitiestijlen op Windows-computers. Deze zijn standaard op een opslagapparaat zoalss een HDD (Hard Disk Drive) of SSD (Solid-State Drive). De partitiestijl vertelt Windows hoe deze toegang kan krijgen tot de gegevens op de huidige schijf en wordt bepaald tijdens de initialisatie van een schijf. Een partitiestijl is noodzakelijk voor elke schijf die in gebruik is. Om te beslissen welke stijl het beste bij u past, heeft u wat basiskennis nodig in MBR en GPT.

Wat is MBR

MBR of Master Boot Record is een ouder schijftype dat voor het eerst werd geïntroduceerd met IBM PC DOS 2.0 in 1983. Het is genoemd naar de opstartsector die zich helemaal aan het begin van een schijf (de eerste sector) bevindt, genaamd MBR. Hieronder is een vereenvoudigde structuur van een MBR-schijf te zien.

De structuur van een MBR-gegevensdrager

De MBR sector

De eerste sector op zowel een MBR- als GPT-schijf is de MBR-sector. De sector neemt 512 bytes in beslag en bevat de opstartcode (446 bytes), schijfpartitietabel (DPT, 64 bytes) en de opstarthandtekening (2 bytes). De informatie in deze sector beschrijft hoe de partities op het opslagapparaat staan georganiseerd. Dus als de schijf is beschadigd, kunt u deze niet gebruiken totdat u de MBR herstelt.

Partities

Om een schijf voor gegevensopslag te gebruiken, wordt deze in delen opgedeeld, genaamd partities. Partities kunnen worden gecategoriseerd als primaire partities en uitgebreide partities op een MBR. Primaire partities zijn delen waarop u de OS kunt installeren en waaruit u de computer opstart. Naast de primaire partities, wordt de andere vrije ruimte op de schijf ingenomen door uitgebreidde partities. In tegenstelling tot een primaire partitie is een uitgebreidde partitie Geen "concrete" opslageenheid met stationsletter en bestandssysteem. Deze kunt u alleen gebruiken om meerdere logische stations te maken om de vrije ruimte te benutten.

Omdat de partitietabel in totaal 64bits is en de informatie op elke partitie 16 bits is, kunt u vier primaire partities aanmaken. Als u meer dan vier partities wilt aanmaken op de schijf, moet u van een primaire partitie een uitgebreidde partitie maken om logische partities te maken. (Binnen een uitgebreidde partitie kunt u meedere logische stations aanmaken.)

Het grootste nadeel van de MBR-schijf is dat deze alleen een maximale grootte van 2TiB (≈2,2 TB) ondersteunt. Als u dus een schijf heeft die groter is dan 2TiB met een MBR-partitiestijl, kunt u slechts van 2TiB ruimte gebruik maken.

Wat is GPT

GPT, GUID Partition Table, is de nieuwe standaard in vergelijking met de MBR. In vergelijking met het MBR partitioneringsschema, is het meer flexibel en heeft het een betere compatibiliteit met moderne hardware.

De structuur van een GPT-schijf

Beschermende MBR

De eerste sector op een GPT-schijf is de MBR-sector. Deze wijkt af van de sector op de MBR-schijf omdat de beschermende MBR op een GPT-schijf dient om te voorkomen dat tools die alleen MBR-schijven ondersteunen, GPT-schijven verkeerd herkennen en overschrijven.

Primaire GPT header

De tweede sector op een GPT-schijf slaat de primaire GUID-partitietabel header op. Deze bepaalt de locatie en de grootte van de partitie items die bestaan uit de partitietabel en de cyclische redundantiecontrole (CRC32) checksum die wordt gebruikt om de integriteit van de GPT-header te verifiëren. Wanneer CRC merkt dat de gegevens corrupt zijn zal het deze proberen te herstellen met behulp van back-ups die op de schijf staan opgeslagen.

Partitie ingangen

De derde tot de vierendertigste sector (32 sectoren in totaal) zijn de partitieingangen. Theoretisch gezien kunt u een onbeperkt aantal partities maken op een GPT-schijf. Echter, het aantal partities dat u kunt maken zullen beperkt worden door het besturingssysteem. Bijvoorbeeld als elke partitie-ingang van Windows 128 bytes is, kunt u dus maximaal 128 partities (32*512/128=128) maken. Dit is een van de grootste verschillen tussen een GPT-schijf en een MBR-schijf.

Partities

Er bestaat geen uitgebreidde partitie of logische partitie op een GPT-schijf omdat er geen limiet bestaat op de aan te maken primaire partities.

Back-up partitie ingangen/ Primaire GPT header

Een GPT-schijf maakt automatisch een back-up van de primaire GPT header en de partitie-items in de laatste sectoren op de schijf. Om deze reden is een GPT-schijf dan ook wat veiliger en betrouwbaarder dan een MBR-schijf. Wanneer de GPT-header of partitietabel beschadigd is, zijn deze back-ups essentieel om de gegevens te herstellen.

Wat is het verschil tussen MBR en GPT

Door het verschil in de structuur van een MBR en GPT betekent ook dat zij op andere aspecten verschillen. De twee variëren voornamelijk in de ondersteunde opstartmodus en compatibele besturingssystemen.

Opstartmodus

Inderdaad, bijna alle Windows computers gebruiken een van de twee manieren: BIOS-MBR of UEFI-GPT. Dit betekent dat een MBR-schijf alleen de legacy-ondersteuning van BIOS (Basic Input/Output System) kent en de GPT-schijf, UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ondersteunt.

Zowel BIOS als UEFI zijn low-level software die worden gestart als u de computer aanzet. BIOS is de meer traditionele manier en UEFI de nieuwere.

Het opstartproces van BIOS:

 • Opstarten
 • Power-on self-test (POST)
 • Laadt BIOS
 • Identificeert het opstartapparaat
 • BIOS detecteert de code die is opgeslagen in de MBR-sector
 • De MBR laadt de code vanuit de opstartsector van de actieve partitie
 • De opstartsector laadt en voert de bootloader uit

Het opstartproces van UEFI:

 • Opstarten
 • Opstartbeheer in UEFI checkt de opstartconfiguratie
 • Opstartbeheer laadt in het geheugen en voert de OS-lader of OS-kernel uit

De voordelen van UEFI-GPT over BIOS-MBR

Omdat de BIOS-MBR beperkingen kent, gaat de voorkeur al snel naar UEFI-GPT. Vanwege het BIOS MBR-sectoropstartproces kunt u alleen opstarten vanaf schijven met een maximale grootte van 2 TiB. Bovendien krijgt u een langzamer opstartproces met behulp van BIOS. Dit zijn de voordelen van UEFI:

 • Betere compatibiliteit met grote harde schijven (groter dan 2TiB)
 • Ondersteunt meer dan vier primaire partities
 • Wordt sneller opgestart
 • Betere grafische ondersteuning en muisaanwijzer in de interface

Ondersteunde OS

Naast de opstartmethode verschillen de MBR en GPT ook in het ondersteunde besturingssysteem. Zoals al benoemd, is de GPT een nieuwer partitieschema, wat betekent dat het mogelijk incompatibel is met oudere besturingssystemen. Behalve 32-bite Windows XP en Windows server 2003-edities, kunnen alle versies van Windows, zoals Windows 11/10/8/7/XP/Vista, GPT-schijven lezen en schrijven. Echter, om deze te kunnen opstarten vanaf een GPT heeft de computer UEFI ondersteuning nodig. Zo kunnen bijvoorbeeld alle Windows-edities MBR-schijven lezen en schrijven. Om op te starten vanaf een MBR-schijf, moet u ervoor zorgen dat het moederbord in de computer BIOS of UEFI met BIOS-modus is.

Is GPT of MBR beter

Een MBR-schijf is de traditionele partitietabel die oudere besturingssystemen ondersteunt, terwijl de GPT geen limieten kent voor de schijfgrootte en het aantal partities dat u kunt maken. Om te beslissen welk partitioneringsschema u moet kiezen, moet u een algemeen begrip hebben van de voor- en nadelen.

De voordelen van GPT over MBR

 • Ondersteunt harde schijven groter dan 2TiB
 • Kan onbeperkt aantal partities maken
 • Bevat cyclische redundantiecontrolemethode
 • Bevat de back-up van de primaire GPT-header en partitie-items die gegevens op de schijf beter beschermen

De voordelen van MBR boven GPT

Vanwege zijn geschiedenis werkt de MBR-schijf met de meeste Windows-edities, voornamelijk de oudere versies.

Om te bepalen of een GPT of MBR beter is, moet u kijken naar uw behoeften en de hardware die u heeft. Als u liever een snellere opstarttijd verkiest, is het aanbevolen om een GPT-schijf als systeemschijf te gebruiken; echter, als uw computer gebaseerd is op BIOS, zult u de MBR-schijf moeten kiezen als systeemschijf; terwijl als uw schijf minder dan 2TB gebruikt aan opslagruimte, kan zowel GPT als MBR een prima keuze zijn.

Gebruikt Windows 10 GPT of MBR

Kan Windows geïnstalleerd worden op een MBR-partitie? Kan Windows 10 geïnstalleerd worden op een GPT? Natuurlijk. Windows 10 gebruikt GPT- en MBR-schijven. Windows 10 kan geïnstalleerd worden op MBR en GPT afhankelijk van de firmware op uw computer. Als uw computer BIOS firmware gebruikt, kunt u alleen Windows 10 op een MBR installeren. Als de firmware op uw computer UEFI ondersteunt, kan Windows alleen geïnstalleerd worden op een GPT-schijf. Als uw computer UEFI firmware heeft maar compatibel is met BIOS, kunt u Windows 10 op beide MBR of GPT installeren. Als u Windows op een GPT-schijf wilt installeren met UEFI, zal u de foutmelding "Windows kan niet geïnstalleerd worden op deze schijf. De geselecteerde schijf heeft een GPT-partitiestijl. "Evenzo zal u de foutmelding zien met " De geselecteerde schijf bevat een MBR partitietabel" als u Windows op een MBR-schijf met BIOS wilt installeren.

Hoe de partitiestijl van de schijf controleren

In Windows Schijfbeheer kunt u het partitieschema van een harde schijf controleren:

Stap 1. Klik met de rechtermuisknop op "Deze PC" en kies voor "Beheren".

Stap 2. Ga naar "Schijfbeheer".

Stap 3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste schijf en kies "Eigenschappen".

Stap 4. Ga naar het tabblad "Volumes" en u kunt de partitiestijl onder schijfinformatie vinden.

Hoe de partitie stijl te controleren

Hoe MBR en GPT onderling converteren

Het is misschien noodzakelijk om de MBR-schijf naar een GPT of omgekeerd te converteren. Bijvoorbeeld, als u een schijf heeft groter dan 2TB dat momenteel de MBR-partitiestijl gebruikt. Om volledig gebruik te maken van de opslagruimte, moet u deze converteren naar GPT. U kunt gemakkelijk MBR en GPT onderling converteren. Als u de systeemschijf wilt converteren, zorg er dan voor dat de computer de juiste firmware ondersteunt, BIOS voor MBR en UEFI voor GPT. Zo niet, zal u te maken krijgen met opstartproblemen.

Gratis Download 

Windows 11/10/8/7100% veilig

Om MBR naar GPT te converteren of omgekeerd zonder gegevens te verwijderen van de schijf, kan de partitiesoftware - EaseUS Partition Master u helpen.

Conclusie

Nu hoort u de basiskennis van het MBR- en GPT- partitioneringschema een beetje te begrijpen. Met deze informatie in gedachten kunt u een betere beslissing nemen bij het initialiseren van een schijf of bij het kiezen van een computer.